• PHU PUMAR
  Marcin Puch,
  Paweł Sobczak SC

  32-020 Wieliczka
  Koźmice Wielkie 192A

  NIP 683-207-58-56
  TEL 663 182 504

 • W ramach prowadzonej działalności świadczymy usługi projektowania i wykonywania sieci elektroenergetycznych nN i SN, stacji transformatorowych oraz sieci oświetlenia ulicznego.

  Więcej

 • Czasy, w których w budynkach mieszkalnych montowano tylko instalację elektryczną należą do przeszłości. Nowoczesne domy jednorodzinne oraz mieszkania w celu zapewnienia mieszkańcom komfortu i funkcjonalności na długie lata okablowuje się w następujące instalacje

  Więcej

 • Ochrona Odgromowa jest zagadnieniem stosunkowo skomplikowanym a jej wykonanie wymaga fachowej wiedzy oraz praktyki. Wykonujemy profesjonalne instalacje odgromowe na budynkach i budowlach każdego typu. Używamy elektrycznej prościarki do drutu, pracującej w dwóch płaszczyznach (drut odgromowy ze szpuli zostaje idealnie wyprostowany), dzięki czemu instalacja odgromowa może zostać wykonana szybciej a przede wszystkim estetyczniej.

  Więcej

 • Oferujemy Państwu kompleksowe wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych dotyczących ochrony przeciwporażeniowej oraz pozostałych. Z wszystkich pomiarów sporządzona zostaje dokumentacja w postaci Protokołów pomiarowych. Posiadamy oczywiście niezbędne uprawnienia oraz profesjonalny sprzęt do wykonywania pomiarów instalacji elektrycznych.

  Więcej