• Pomiary Elektryczne

 • Oferujemy Państwu kompleksowe wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych dotyczących ochrony przeciwporażeniowej oraz pozostałych.Wykonujemy następujące pomiary elektryczne:

   • Pomiary impedancji pętli zwarcia
   • Pomiary rezystancji izolacji
   • Pomiary wyłączników różnicowo-prądowych
   • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
   • Pomiary ciągłości przewodów ochronnych
   • Pomiary rezystancji uziemień roboczych
   • Pomiary ciągłości zwodów instalacji odgromowej
   • Pomiary rezystancji uziemień odgromowych
   • Pomiary natężenia oświetlenia stanowisk pracy
   • Pomiary natężenia oświetlenia Awaryjnego i Ewakuacyjnego

  Ze wszystkich pomiarów sporządzona zostaje dokumentacja w postaci protokołów pomiarowych.Posiadamy niezbędne uprawnienia oraz profesjonalny sprzęt do wykonywania pomiarów instalacji elektrycznych.